Hoạt động ngoại khóa

hs tiến vào đình

ĐẾN THĂM ĐỀN TRẠNG NGUYỄN HIỀN

  ĐẾN THĂM ĐỀN TRẠNG NGUYỄN HIỀN         Trạng nguyên Nguyễn Hiền tuổi nhỏ tài cao, là bậc kì tài của đất nước, là người con ưu tú của quê hương Nam Trực. Trải qua…

Mùa vàng quê em

Mùa vàng quê em ! “ Ngoài đồng lúa chín thơm Con chim hót trong vườn    Nô nức trên đường vui thay            Bõ công bao ngày…