Tin tức

IMG20180319081245

Sách- Kho báu của nhân loại

  Phát triển văn hoá đọc và Chương trình trao tặng sách  của Hội cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Nam Tân.
Tập thể giáo viên

Dư âm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

  Dư âm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11! Ông cha ta đã từng nói: “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy” và                     Muốn sang thì bắc…
IMG20170930094619

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017- 2022

  ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017– 2022       Thực hiện  Thông tri số 10- TT/ HU ngày 11/3/2017 của Ban thường vụ huyện ủy Nam Trực về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các…