Liên hệ

Trường Tiểu Học Tân Thịnh

Địa chỉ: , xã Tân Thịnh , huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Vũ Thị Hiền  – Chức vụ: Hiệu Trưởng 
Điện thoại: 03503829904 – Email: vuhienhtnamtan@gmail.com

Website: http://thnamtan.pgdnamtruc.edu.vn