CÔ VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỊNH THỰC HIỆN CTPT 2018 NĂM HỌC 2020-2021

Tháng Mười Một 17, 2020 10:41 chiều

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trong nghị quyết quy định: “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hoà đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh”; quán triệt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018.

Chương trình giáo dục phổ thông cụ thể hoá mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại.

Chương trình giáo dục tiểu học giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm chương trình tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Chương trình tổng thể là văn bản quy định những vấn đề chung nhất, có tính chất định hướng của chương trình giáo dục phổ thông. Chương trình môn học và hoạt động giáo dục là văn bản xác định vị trí, vai trò môn học và hoạt động giáo dục trong thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục cốt lõi của môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp học hoặc cấp học.

Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu và những năng lực cốt lõi. Các phẩm chất chủ yếu bao gồm: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Các năng lực cốt lõi bao gồm năng lực chung và năng lực đặc thù, năng lực chung bao gồm: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực đặc thù bao gồm: năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mỹ, năng lực thể chất. Chương trình giáo dục phổ thông mới chuyển một nền giáo dục nặng về kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh; thay việc trước đây học sinh học “biết được cái gì” bằng học sinh học để “làm được những gì”.

Bước vào năm học 2020-2021, trường tiểu học Tân Thịnh thực hiện chương trình lớp 1 theo CTPT 2018. Đây là năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, nên gặp không ít khó khăn nhưng với quyết tâm thực hiện tốt CT lớp 1, nhà trường đã thực hiện một số nội dung sau:

+ Đối với cán bộ quản lý nhà trường: chủ động triển khai các văn bản chỉ đạo tới toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh; rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, đánh giá sắp xếp đội ngũ giáo viên, nhân viên; phối hợp với trang thông tin điện tử  của nhà trường viết bài tuyên truyền về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trong cấp uỷ, chính quyền địa phương, tới toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh, PHHS, nhân dân và toàn xã hội để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các lực lượng xã hội. Báo cáo kế hoạch với địa phương, chủ động dự kiến phân công giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn phù hợp với việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

+ Đối với giáo viên: nhận thức rõ giáo viên là nhân tố quan trọng nhất để thực hiện chương trình, dạy học theo chương trình; sự thay đổi thành công hay không không phải là chương trình, sách giáo khoa mà phải là thay đổi của người giáo viên; giáo viên phải giải phóng tư tưởng là phải yêu nghề, tâm huyết với nghề, luôn luôn tự học; chủ động, sáng tạo, phát huy sáng tạo cao nhất; thầy cô phải bám sát đối tượng học sinh, phải có động lực dạy học; thầy cô thay đổi “dạy học sinh cái gì?” trước đây bằng “dạy bằng cách nào?” để học sinh học xong chương trình “làm được cái gì?” thay cho “biết được cái gì?”.

Các thầy cô giáo cũng rất say sưa chuyên môn, chia sẻ trong sinh hoạt chuyên môn rất tích cực, tăng cường đổi mới phương pháp, áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

CHCM 2


GV 3

 

GV 4

 

GV 11

 

GV22

+ Đối với học sinh: xác định rõ mục tiêu, động cơ học tập, học tập để làm gì?; phát huy phẩm chất năng lực, chủ động trong học tập, học tập vì chính bản thân mình.

Các em rất tích cực hào hứng, chăm chú thực hiện các hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động trong giờ học.

hs1

hs2

hs5

+ Đối với phụ huynh học sinh: phải đổi mới chương trình từ trong gia đình, PHHS không phó mặc con cho nhà trường, trách nhiệm của cha mẹ là rất lớn; phối hợp chặt chẽ với nhà trường, thầy cô giáo nắm được điểm mạnh, điểm yếu của con mình để cùng nhà trường dạy các con, đào tạo ra con người đầy đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh đưa đất nước bước tới đài vinh quang như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong đợi.

nhan

Trường tiểu học Tân Thịnh sẽ khắc phục mọi khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học,.. để quyết tâm thực hiện tốt chương trình phổ thông 2018- lớp 1 ở năm học này và những năm học tiếp theo.